Nyheter

Senaste nytt från KITS.

En jämlik arbetsplats

Patrik Nilsson

Vi hade förmånen att på kontoret få lyssna på Irja Berntson som gav oss en genomgång av de nationella jämställdhetsmålen, genusteori, relevant lagstiftning samt grundläggande HBTQ-kunskap. Syftet var att vi skall lära oss mer om normer och normkritiskt förhållningssätt som verktyg i arbetsalivet samt att ge oss en insikt i hur normer och värderingar omedvetet kopplas till språk och jargonger.

Vi pratade även en hel del om hur vi på KITS aktivt kan förebygga diskriminering och kränkande behandling inkl metoder för ett strategiskt arbete som ökar jämställdheten och skapar en arbetsmiljö som är trygg för alla.