Michael Dubell

Säkerhetsexpert

utveckling
säkerhet
pentest
utbildning
java
python
php
burp
kali
spring
django
flask

Michael har ett stort intresse för systemutveckling och IT-säkerhet. Han anser att det är viktigt att utgå från ett säkerhetsperspektiv när man bygger applikationer och inte hantera säkerhet som ett tillägg, som man “installerar” efter projektets slut. Ett lyckat IT-projekt inkluderar säkerhet redan i design stadiet.

Michael är en flitig besökare av säkerhetskonferenser och hjälper gärna sina kollegor med att identifiera säkerhetsbrister och möjliga motåtgärder. På sin fritid deltar han i CTF tävlingar med sitt lag från Chalmers CTF.