Oscar Djupfeldt

Fullstackare

Oscar är mycket bra, kanske en av de bästa.

Oscars kollegor