Nyheter

Senaste nytt från KITS.

Serverless & IoT-lab

Gustav Jorlöv

Serverless och Internet of Things (IoT) är på modet och vi på KITS vill naturligtvis hålla oss uppdaterade kring detta. För att engagera våra kollegor bestämde vi oss för att kombinera teori och praktik. Som plattform användes Amazon Web Services (AWS) då detta är en plattform några av oss arbetar med dagligen och som ligger i framkant inom området.

Till att börja med introducerade Joakim Kemeny begreppet serverless och kontrasterade detta mot microservices och beskrev för- och nackdelar dem emellan. För att sedan gå vidare och visa hur man kan gå till väga för att skapa en serverless-arkitektur med hjälp av ramverket med det passande namnet Serverless.

Som en förlängning på detta visade Gustav Jorlöv hur AWS IoT fungerar och hur man kan koppla upp en Raspberry Pi. Säcken knöts ihop genom att alla deltagare fick koppla fysiska knappar till en Raspberry Pi som styrde en BB-8-robot (se bild). Där agerade serverless-arkitekturen mottagare för inkommande knapptryckningar och skickade styrkommandon till roboten.