Nyheter

Senaste nytt från KITS.

God Jul 2017

Patrik Nilsson

På KITS har vi i år beslutat oss för att stödja Läkare utan gränser.

Läkare utan gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Organisationen bidrar aktivt med sjukvård och medicinsk utbildning till befolkningar i runt 60 länder. Den verkar speciellt i länder i tredje världen och i länder berörda av krig.