Nyheter

Senaste nytt från KITS.

Jens kompetensutvecklingsresa

Gustav Hjelm

För oss är kompetensutveckling jätteviktigt och alla på KITS uppmuntras och får stödet samt verktygen för att fortsätta utvecklas. Välkommen till vår miniserie där tre av våra kollegor berättar vad de gör med den möjligheten.

Först ut - vår agila coach Jens Abrahamsson!

Vad betyder kompetensutveckling för dig?
Huvudanledningen till att jag sökte mig till KITS var den generösa utbildningsbudgeten. I mitt yrkesliv vill jag hela tiden utvecklas och lära mig nya saker. Inom det jag jobbar med - agilt ledarskap, leda team, facilitera möten, hjälpa teamen att skapa värde på bästa sätt, få ordning på planeringar, hjälpa andra roller - så räcker det inte med att “lära sig jobbet på jobbet”, utan det krävs också att jag kontinuerligt får vägledning och tar del av nya idéer och arbetssätt. Därför ser jag det som en naturlig del av min tjänst att jag deltar i kurser och får tillgång till coacher och mentorer. Detta möjliggörs genom att jag jobbar på KITS!

Hur vidareutvecklar du dig idag?
Just nu går jag en fantastisk kurs i grundläggande Sociocracy 3.0, som leds av dess upphovspersoner James Priest och Lili David. Efter att nu ha gått lite mer än halva kursen, så är det uppenbart att alla som jobbar med team och organisationsutveckling skulle ha stor nytta av denna kunskap. Jag har redan börjat använda mitt nyfunna skillset i mitt utvecklingsteam. Det är som att ha en ny superkraft! Dessutom så har jag under de senaste månaderna regelbundet träffat min CST (ScrumAlliance Certified Scrum Trainer) Evelyn Tian över Zoom, med fokus att jag ska lära mig grunderna inom coaching. Jag har haft stor nytta av detta i min deltidsroll som konsultchef. Att man kan gå de flesta kurser över Zoom numera underlättar min vardag väldigt mycket, eftersom jag har två barn hemma och helst slipper att resa mer än nödvändigt.

Vad har du för planer framöver?
Min långsiktiga plan är att bli Certified Team Coach inom ScrumAlliance. Att uppnå detta är ett flerårsprojekt, där Sociocracy 3.0 och coachingkunskaper är viktiga milstolpar. I höst planerar jag att bli certifierad GDQ-coach, för att få ännu mer teoretiska och praktiska kunskaper i hur jag kan hjälpa team på resan mot att bli högpresterande.

#team #coaching #scrum