Nyheter

Senaste nytt från KITS.

Christoffers kompetensutvecklingsresa

Gustav Hjelm

Det är fredag och det är dags att prata kompetensutveckling! Sist men inte minst att berätta om sin kompetensutveckling är Christoffer, som just nu certifierar sig inom AWS.

Vad betyder kompetensutveckling för dig?
För mig är kompetensutveckling inte bara en möjlighet att lära mig mer om det som intresserar mig utan också en viktig del av min karriär. Jag tror att det är avgörande för att hålla mig uppdaterad inom min bransch och kunna bidra mer till min arbetsplats. Även om jag tycker att det är roligast att lära mig under arbetet, genom att vara delaktig i olika projekt och samarbeta med kollegor med olika bakgrunder och erfarenheter, ser jag också värdet av att ta kurser och certifikat inom områden som jag är intresserad av och som kan bidra till min professionella utveckling.

Hur vidareutvecklar du dig idag?
För närvarande jobbar jag med att ta AWS Cloud Practitioner, vilket är nära relaterat till mitt dagliga jobb. Jag tror att denna certifiering kommer att bidra till att stärka mina färdigheter och kunskaper inom området!

Vad har du för planer framöver?
På lång sikt har jag planer på att ta ett mer avancerat AWS-certifikat och gå olika kurser inom programmering. Jag tror att dessa kunskaper kommer att vara värdefulla för mig eftersom teknologi är en snabbt växande och föränderlig bransch och jag vill hålla mig uppdaterad på de senaste trenderna och verktygen.

#cloud #aws