Philip Wallin

Utvecklare

utveckling
c#
javascript
css
java
gml
.net
entity framework
angular

Philip har sysslat med programmering och problemlösning större delen av sitt liv, vilket har gett erfarenheter inom en mängd olika områden. En röd tråd genom Philips arbete är att det som produceras ska vara lätt att förstå, både för slutanvändaren och de som arbetar vidare eller på något annat sätt interagerar med arbetet. Långsiktighet och kvalitetstänk genomsyrar arbetsmetodiken, samtidigt som snabba prototyper är en del av verktygslådan.

Philip har ett behov att ständigt utvecklas och lära sig nya arbetssätt och tekniker, något som han bäst gör genom praktisk applicering i projekt. Ett genomgående tema är en strävan att läsa på och följa standarder för att minska mängden huvudvärk för sig själv och andra.