Blogg

Tankar från vår verklighet.

Going serverless, an introduction (part 1)

What if I told you that you can get an API up and running in a couple of minutes. What if I told you that the deployed application will be running in both a development and a production environment where scaling is a non issue and where you only pay when your application is actually being used. Doesn’t that sound pretty great? This is the promise of serverless architectures.

For the last year I’ve been working on a project where we use this kind of architecture to create an IoT platform and not only have this made backend development fun for me again but it have fundamentally changed how I think about creating software. In a series of posts I’m going to take you through the experience of building a full application. Let’s start with an introduction.

Läs mer →

What makes responsive design work

In this brief introduction I would like to give you an understanding of the mechanisms that make responsive web design possible. I aim not to go into unnecessary details, but to explain concepts at a level web developers can benefit from. I also would like to mention that browsers do things differently, especially in the free land of Android, but this short text has no room for handling inconsistencies between browsers since that is a entire story itself.

Läs mer →

Välkommen till kits.se

Under det första året i KITS historia har vi lyckats med mycket. Vi har lyckats hitta duktiga och roliga kollegor, vi har lyckats leverera i spännande och utmanande projekt, varit på givande konferenser och en massa annat. På ett område har vi dock misslyckats fatalt, att få upp en enkel hemsida! Men plötsligt härnder det:

Välkommen till kits.se

Som vanligt återstår mycket att göra. En del texter saknas och andra behöver förbättras. Någon layout kanske inte fungerar i alla webbläsare men det är en 1.0 i alla fall.

kits.se kommer givetvis vara ett av våra ansikten utåt men dessutom tänker vi oss att det kommer vara en sida där vi experimenterar med nya tekniker för att bygga modern webb och skriver om vad vi kommer fram till. Allt detta finns redan idag tillgängligt på GitHub så om ni vill rapportera ett fel eller bara är nyfikna så är ni välkomna. Vi kommer skriva mer här på bloggen om hur sidan är byggd inom kort.